فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای حفظ و بهداشت و سلامتی کبد دستورات زیر مفید است

1 - پرهیز از مولدات سودا مثل بادنجان مخصوصاً سرخ کرده و غذاهای بسیار گرم و پر انرژی مثل چربی ها و سرخ کرده ها.
2 - مواد رنگی مثل مشروبات غیر الکلی، این بحث بنابر اهمیت خاصی که دارد مجدداً گوشزد گردیده است. (مشروبات الکلی خود یکی از مضرترین نوشابه ها برای کبد است)

نارسائی و ضعف کبد در حالت گرمی

علائم :
عطش مفرط، تلخی دهان، خشکی زبان، کم شدن اشتها، یبوست شکم، قرمزی ادرار، پریدگی رنگ چهره.
درمان :
آب کاسنی، آب انار شیرین و ترش، شیره تخم خیار و خربزه، لعاب اسپرزه شربت صندل، شربت لیمو، شربت سکنجبین.
ماءالشعیری که در آن جوشانده ریشه کاسنی ریخته باشند هر روز صبح ناشتا میل نمایند و با ماءالشعیر و طباشیر و خرفه و یا آب تمرهندی مخلوط با آب آلو.

نارسائی کبد با مزاج سرد.

علائم :
برافروختگی صورت، کمی عطش، گرفتگی رنگ صورت، سفیدی زبان و لب و کم رنگ بودن ادرار، کمی مدفوع و سفیدی آن.
درمان :
گل قند عسلی با جوشانده بادیان و تاجریزی از هر کدام 5 گرم برای صبح و عصر و یا انیسون 10 گرم به گل قند آمیخته دهند.
افسنطین 5 گرم
اذخر 10 گرم
قسط 5 گرم
سلیخه 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
کوبیده در روغن سوسن حل کرده و به ناحیه کبد ضماد نمایند.
و با جوشانده داروهای زیر ناحیه کبد را مرتباً ماساژ دهید.
بابونه 5 گرم
مرزنجوش 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
نسخه :
ریوند 10 گرم
سنبل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عصاره غافث 5 گرم
افسنطین 5 گرم
بادیان 10 گرم
انیسون 10 گرم
نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری یا همه را پس از کوبیدن در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق غذاخوری میل نمایند.
نسخه :
بادیان 10 گرم
ریشه شیرین بیان 15 گرم
تخم کرفس 10 گرم
جوشانده به مدت سه روز صبح و عصر با گل قند میل نمایند.