فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

آثار کبد سالم در چهره

قرمزی طبیعی و سفیدی (مثل برگ گل) تازگی رنگ صورت و شادابی آن دلیل بر خوبی و سلامتی کبد است زردی، آثار گرمی است و تیرگی پوست صورت و بدن نیز از آثار سردی و خشکی کبد است. چاقی گوشتی آثار گرمی وتری کبد چاقی با چربی زیاد آثار سردی و تری کبد، لاغری آثار گرمی کبد است سطبری و پیدایش برجستگی عروق آثار گرمی و بزرگی و باریکی و پوشیدگی عروق نشانه سردی کبد است.

کبد

برای حفظ و بهداشت و سلامتی کبد دستورات زیر مفید است

1 - پرهیز از مولدات سودا مثل بادنجان مخصوصاً سرخ کرده و غذاهای بسیار گرم و پر انرژی مثل چربی ها و سرخ کرده ها.
2 - مواد رنگی مثل مشروبات غیر الکلی، این بحث بنابر اهمیت خاصی که دارد مجدداً گوشزد گردیده است. (مشروبات الکلی خود یکی از مضرترین نوشابه ها برای کبد است)