فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گیاهان مؤثر بر بیماری های کبد

ابن سینا گفته است که خوردن غذا بلافاصله بعد از غذای هضم نشده قبلی زیان بارترین چیزها برای کبد است و خوردن آب بلافاصله بعد از غذا مخصوصاً بعد از نهار آنهم بطور یک دفعه سر کشیدن آزاردهنده کبد است.
اگر عطش در کار باشد باید قدری آب به صورت جرعه جرعه نوشند.
برای حفظ سلامتی کبد باید از مولدات سودا مثل بادنجان مخصوصاً سرخ کرده آن و نیز غذاهای بسیار گرم و محرک و پر انرژی مثل چربی ها، سرخ کرده ها، مواد رنگی مثل نوشابه های زیاد شیرین پرهیز کرد.

آثار کبد سالم در چهره

قرمزی طبیعی و سفیدی (مثل برگ گل) تازگی رنگ صورت و شادابی آن دلیل بر خوبی و سلامتی کبد است زردی، آثار گرمی است و تیرگی پوست صورت و بدن نیز از آثار سردی و خشکی کبد است. چاقی گوشتی آثار گرمی وتری کبد چاقی با چربی زیاد آثار سردی و تری کبد، لاغری آثار گرمی کبد است سطبری و پیدایش برجستگی عروق آثار گرمی و بزرگی و باریکی و پوشیدگی عروق نشانه سردی کبد است.

کبد