فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد یبوست

گل سرخ 5 گرم
گل گاو زبان 10 گرم
تخم خطمی 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
تاجریزی 10 گرم
مویز 40 گرم
انجیر 200 گرم
تمبر هندی 100 گرم
همه را جوشانده آب آن را با شکر به قوام آرند یا جوشانده ها را پس از صاف کردن در گل قند حل کرده 25 گرم شیر خشت و 25 گرم ترنجبین هر دو را شیره کش کرده به شربت فوق اضافه نمایند و شب موقع خواب یک قاشق غذاخوری میل کنند.

نسخه ضد یبوست

گل بنفشه 25 گرم
ریشه شیرین بیان 25 گرم
تخم شنبلیله 25 گرم
گل پنیرک 15 گرم
مخلصه 10 گرم
یک قاشق غذاخوری در 2 لیوان آب کمی جوشانده قبل از هر غذا یک قاشق غذاخوری

معالجه کرمهای دستگاه گوارش

کرمها و انگلهای روده ای انواع و اقسام مختلف بوده و از کرم دراز، کرم قلابدار، کرمهای ریز سوزنی و کرمهای پهن یا کرم کدو و ژیاردیا، در دستگاه گوارش (روده ها) زندگی می نمایند برای از بین بردن کرمها بیمار بایستی قبل از خوردن داروی کرم، سه روز صبحها غذایش منحصراً شیر باشد روز چهارم که روز خوردن جوهر ضد کرم است اگر داروی ضد کرم با شیر خورده شود (شب هنگام خواب و صبح ناشتا) در تعقیب آن سوپی از سبزیجات و سرکه تناول نمایند در اخراج کرمها مؤثرتر است.