فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد یبوست

انجیر 200 گرم
گل بنفشه 15 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
مویز 40 گرم
همه را جوشانده صاف کرده شب موقع خواب یک استکان میل نمایند.

نسخه ضد یبوست

گل سرخ 5 گرم
گل گاو زبان 10 گرم
تخم خطمی 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
تاجریزی 10 گرم
مویز 40 گرم
انجیر 200 گرم
تمبر هندی 100 گرم
همه را جوشانده آب آن را با شکر به قوام آرند یا جوشانده ها را پس از صاف کردن در گل قند حل کرده 25 گرم شیر خشت و 25 گرم ترنجبین هر دو را شیره کش کرده به شربت فوق اضافه نمایند و شب موقع خواب یک قاشق غذاخوری میل کنند.

نسخه ضد یبوست

گل بنفشه 25 گرم
ریشه شیرین بیان 25 گرم
تخم شنبلیله 25 گرم
گل پنیرک 15 گرم
مخلصه 10 گرم
یک قاشق غذاخوری در 2 لیوان آب کمی جوشانده قبل از هر غذا یک قاشق غذاخوری