فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

گل سرخ، شهدالنج، گلنار، گل ارمنی، سماق، صمغ عربی، پوست خشخاش همه را برابر انتخاب کرده نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری.

یبوست و خشکی مزاج

معمولاً پس از بهبودی اسهال ممکن است چند روزی یبوست پیدا شود که اگر مزاحم باشد میتوان دستور زیر را بکار برند:
مبتلایان به یبوست بایستی از غذاهای سبزی دار، سوپ ها، میوه های پخته،
استفاده نمایند ساده تر از همه اینکه مقداری آلوچه خشکه را در شکر پخته تا مربا شود سپس هسته ها را جدا کرده شب هنگام خواب یک قاشق غذاخوری میل نمایند.
و یا اینکه شیر خشت را شیره کش کرده با روغن بادام هر شب موقع خواب استفاده کنند.

نسخه ضد یبوست

انجیر 200 گرم
گل بنفشه 15 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
مویز 40 گرم
همه را جوشانده صاف کرده شب موقع خواب یک استکان میل نمایند.