فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اسهال و هضم ناقص

کسانی که مبتلا به ورم روده و کولیت و زخم روده و بیماریهای دیگر از قبیل تومورها، غده ها و گاهی تومورهای بدخیم می باشند بیشتر دچار اسهال و زور و پیچ شکم می گردند گاهی به مدفوع خونی و هضم ناقص مبتلا می شوند که در اینجا مقداری مواد غذائی هضم نشده در مدفوع وجود دارد، داروهای مؤثر عبارتند از صمغ عربی، نشاسته، کتیرا، لعاب به دانه، لعاب اسپرزه شربت مورد، طباشیر.
نسخه :
گل ارمنی 10 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم ترشک 10 گرم
همه را نرم سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری با دوغ میل نمایند.
خوردن ترشیجات، سبزیجات، غذاهای چرب و نفاخ و بطور کلی پرهیز از مواد سلولزدار مثل سبزیجات و حبوبات بهتر است، سماق داروئی است که در اینجا هم آن را می توان به غذای بیمار افزود و هم پودر آنرا می توان مستقیماً کفلمه کرد یعنی با آب فرو داد و نیز از جوشانده آب آن می توان بهره گیری نمود.
طباشیر 5 گرم
دانه انار 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
مصطکی 10 گرم
همه را نرم کوبیده با آب سیب ترش یا با آب سماق روزی چهار قاشق مرباخوری
نسخه :
گل ارمنی 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
طباشیر 5 گرم
کهربا 5 گرم
گلنار 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.

نسخه جهت کلیت اولسر و یا زخم روده

25 گرم ریشه انار را جوشانده 2 مرتبه در 24 ساعت تنقیه نمایند.

اسهال و هضم ناقص در مزاج بلغمی و صفراوی

علائم :
زردی مدفوع توأم با بلغم، درد، قراقر شکم این علائم بیشتر در کسانی دیده می شود که میوه های خام زیاد مصرف می کنند مانند آلوچه، آلو، زردآلو، آلبالو و غیره.
درمان :
هلیله زرد 5 گرم
تخم مورد 2 گرم
سماق 10 گرم
گلنار 5 گرم
همه را نرم کوبیده با آب ترشک کفلمه نمایند.