فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ضد تهوع و استفراغ و ضعف اشتها

آب سیب و آب زرشگ از هر کدام یک لیوان آب لیمو شیرین نصف لیوان شکر 250 گرم همه را خوب جوشانده تا به قوام آید روزی 3 استکان میل نمایند.

نسخه دیگر

شربت انجبار، شربت انار، شربت به، شربت لیمو، شربت سیب قرص گلنار قرص طباشیر یا قرص کهربا یا آب بارهنگ و سماق یا شیره خرفه دهند.

نسخه دیگر که برای خون ریزی نیز مؤثر است

گلنار 5 گرم
عفض یا مازو 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
کهربا 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.