فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

قاقله کبار 5 گرم
قاقله صغار 5 گرم
کبابه چینی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
(هیل غرابی)
در 200 گرم قند یا نبات نرم کوبیده در روز سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
یا روزی 5 گرم تخم کرفس را نرم کوبیده در شربت عسل حل کرده روزی سه مرتبه میل کنند. یا اینکه قبل یا بعد از غذا کمی مصطکی بخورند یا اینکه: زیره 5 گرم
مصطکی 5 گرم
زنیان 10 گرم
نرم کوبیده هر روز صبح ناشتا یک قاشق چایخوری کفلمه نمایند.
در زنان آبستن که تمایل شدید به خوردن چیزی مثل مهر و غیره دارند دستورات زیر خیلی مؤثر است. سوپ اسفناج غوره و مرغ و شربت آب غوره و شربت انار مفید است.
نسخه :
زیره 5 گرم
انیسون 10 گرم
سعد 5 گرم
نعناع خشک 10 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
آمله مقشر 5 گرم
همه را نرم کوبیده با 250 گرم نبات به صورت قائوت در آورده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
اگر زن آبستن مبتلا به ورم یا فشار خون نباشد بعد از هر غذا چند دانه بادام یا پسته شور میل نماید بجای خوردن گل مقداری نشاسته بو داده هر وقت میل به گل خواری پیدا کرد قدری از آن را میل نمایند یا اینکه مقدار 15 گرم زیره را در سرکه در 24 ساعت خیسانده سپس خارج کنند و خشک نمایند و پس از نرم کوبیدن روزی سه قاشق چایخوری کفلمه نمایند.

نسخه دیگر

عود هندی 5 گرم
مصطکی 10 گرم
جوز هندی 5 گرم
قند 250 گرم
پوست نارنج 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
قرنفل 5 گرم
زعفران 2 گرم
همه را نرم سائیده روزی سه قاشق چایخوری

ضد تهوع و استفراغ و ضعف اشتها

آب سیب و آب زرشگ از هر کدام یک لیوان آب لیمو شیرین نصف لیوان شکر 250 گرم همه را خوب جوشانده تا به قوام آید روزی 3 استکان میل نمایند.