فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای اشتهای ساقط شده

به مدت سه هفته هر روز 5 گرم افسنطین را جوشانده صبح و عصر میل نمایند.
برای کم کردن اشتهای زیاد اگر بیماری قند در کار نباشد از دستور زیر استفاده شود.
2 گرم زعفران را نرم کوبیده در 50 گرم روغن حیوانی ریخته روزی سه قاشق چایخوری میل نمایند یا اینکه 10 گرم تخم شاهی را نرم کوبیده در چهار روز صبح ناشتا کفلمه کنند.

تمایل به خوردن گل و مهر و غیره

این تمایل بیشتر در زنان باردار دیده می شود در اطفال هم گل خواری شایع است که باید هر چه زودتر درمان شود زیرا به کم خونی آنها منجر خواهد شد.
نمک 5 گرم
تخم شوید 10 گرم
تخم ترب 10 گرم
نرم کوبیده در 250 گرم عسل یا سکنجبین ریخته روزانه یک قاشق مرباخوری استفاده شود.

نسخه دیگر

پوست هلیله زرد 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
بلوط 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
انیسون 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته صبح و ظهر و شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند.