فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد نفخ معده

هیل غرابی 5 گرم
هیل باد 5 گرم
نرم کوبیده بعد از هر غذا یک قاشق چایخوری در گلاب حل کرده میل نمایند.

برای رفع آروغ زدن

بعضی افراد عادت دارند که بعد از تناول غذا مرتب آروغ زنند این عمل را هواخوری نامند که ادامه آن باعث گشادی معده خواهد شد و این عمل ناپسندی است هم برای اطرافیان بیمار و هم برای خود او این مرض نزد کسانی که غذا به تعجیل می خورند و دهان خود را در هنگام غذا خوردن نمی بندند بیشتر پیش می آید زیرا به عجله غذا خوردن مقداری هوا با طعام وارد معده می شود.
درمان :
علاوه بر رعایت نکات فوق بایستی بادیان را نرم کوبیده با گل قند بعد از غذا میل کنند یا 5 گرم هیل غرابی را نرم کوبیده با گلاب مصرف نمایند. (این مقدار برای یک روز در سه نوبت).

نسخه ساده ضد آروغ

10 گرم برگ نعناع را جوشانده آب آنرا سه روز بعد از هر غذا میل کنند: یا پودینه را نرم کوبیده با هیل غرابی و گلاب بعد از غذا مصرف نمایند.
نسخه :
افسنطین، سنبل رومی، آبنوس، اذخر، تخم کرفس، شبت، کرویا، زیره، دارفلفل، مشگ و سیر همه اینها دافع نفخ و دافع آروغ می باشند.
نسخه :
مصطکی کوبیده با عسل یا زنیان کوبیده در سرکه زایل کننده نفخ و گاز معده می باشند.