فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم معده یا گاستریت

در مزاجهای صفراوی و دموی بیشتر به وجود می آید و در بلغمی و سوداوی کمتر، در مزاجهای دموی و صفراوی درد سر دل التهاب، سوزش، عطش، سستی، حالت استفراغ، سقوط اشتها، زردی یا سرخی زبان، تلخی دهان، گرفتگی رنگ صورت متمایل به زردی، در فشار با کف دست درد شدیدی در سر دل احساس می شود در گرم مزاجان که پرخون می باشند باید فصد نموده و سپس شربت بنفشه، شربت نیلوفر، آب انار، آب غوره، آب کاسنی، و یا عرق کاسنی و یا آب تاجریزی را با گلاب میل نمایند، کسانی که مبتلا به خشکی مزاج و یبوست هستند از دستور زیر می توانند استفاده کنند:
تاجریزی 5 گرم، کاسنی 5 گرم، گل سرخ 10 گرم، تمرهندی 10 گرم، همه را جوشانده با شیر خشت میل نمایند یا فلوس را در آب کاسنی حل کرده میل نمایند.
بهترین نسخه برای انواع یبوست ها که به تجربه زیاد رسیده است داروهای زیر است.
انجیر 200 گرم
تمرهندی 100 گرم
آلوچه خشکه 250 گرم
شکر 250 گرم
همه را جوشانده تا مربا شود سپس هسته ها را جدا کرده خوب مخلوط کنند سپس ترنجبین، گل بنفشه، سنا و گل سرخ را مطابق نسخه زیر را نرم کوبیده به مربای فوق اضافه نمائید، هر شب موقع خواب یک قاشق غذاخوری با قدری آب میل نمائید.

نسخه ایکه باید به مربای فوق اضافه شود

ترنجبین 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
سنا 5 گرم
گل سرخ 5 گرم

نسخه یبوست

آب آلو، آب تمرهندی، رب به، رب انار، را مخلوط کرده نصف استکان از آنرا در آب حل کرده بنوشند.