فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد عطش

تخم کاهو 10 گرم
کاسنی 10 گرم
خرفه 10 گرم
مغز تخم کدو 20 گرم
تخم بارهنگ 10 گرم
همه را نرم سائیده روزی سه قاشق مرباخوری با عرق بیدمشگ یا لعاب اسپرزه و یا شربت بنفشه یا شربت عود میل نمایند.

دستور

بایستی بیمار استفراغ کند، شربت لیمو، شربت نارنج، شیره خرفه خورند از غذاهای خنک استفاده نمایند.

عطش به علت گرمازدگی یا آفتاب زدگی

اگر عطش به علت حرارت آفتاب یا آفتاب زدگی یا به علت آتش و یا واقع شدن در وزش باد گرم یا روزه داریهای طویل باشد. دست و پای بیمار را بایستی در آب سرد گذارند و در آفتاب زدگی باید بیمار را در وان یخ قرار دهند و دست و پای بیمار را با آب سرد ماساژ داده تا حرارت به وجود آمده فروکش نماید سر بیمار را بایستی با گلاب بشویند و قدری تمرهندی در دهان او گذارند تا به تدریج آب آنرا فرو برد.
در عطشهای مفرط، بیماران می توانند بدن خود را با آب برگ گل خطمی بشویند، مغز تخم خیار و مغز خربزه و ترنجبین را شیره کش کرده با لعاب به دانه یا لعاب اسپرزه میل نمایند.
جوشانده ریشه شیرین بیان به تنهائی برای تسکین عطش به کار می رود. یا خاکشیر را در آب یخ و شکر حل کرده بدهند.