فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کم شدن اشتها

این بیماری به علل مختلفی از جمله ضعف و ناتوانی کبد، ورم دستگاه گوارش و بیماریهای آن و امتلاء خون از چربی ها و املاح اضافی و خوردن چربی زیاد و غذاهای سرخ کرده و چرب و نیز دارای علل بیشماری است که ساده ترین آنها ناراحتی های روانی است.
برای تحریک اشتها بهتر است از غذاها و داروهای ترش مزه استفاده نمود مثل سماق، آب لیمو، آب انار، شربت غوره و غیره.

نسخه ضد کم اشتهایی

تخم کرفس 10 گرم
بادیان 10 گرم
سداب 10 گرم
زنیان 10 گرم
نعناع خشک 10 گرم
پونه 10 گرم
بابونه 5 گرم
پس از نیم کوب کردن روزی 10 گرم از آن را در دو لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمایند، ایارج فیقرا با کمی افسنطین مؤثر است.

نسخه های اشتهاآور

جدوار را کوبیده با گلاب و قند و شکر، نخم سداب 5 گرم نرم کوبیده در یک استکان شربت قند حل کرده صبح و عصر و یا زیره 5 گرم سائیده با یک استکان گل قند صبح و عصر به کار برند.
نسخه :
هیل غرابی 5 گرم
دارچین 5 گرم
بادیان 10 گرم
مصطکی 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک لیوان گل قند حل کرده روزی سه قاشق غذاخوری.
نسخه :
جوزهندی 5 گرم
فلفل 5/2 گرم
شکر 10 گرم (بادشکن)
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری کفلکه نمایند این نسخه علاوه بر هضم کنندگی غذا، محلل ریاح نیز می باشد