فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

جوز هندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
همه را با 5/2 گرم زعفران درهم کوبیده نرم کرده در گل قند حل نموده روزی سه قاشق مرباخوری، این نسخه مقوی قلب، معده مبهی و مشهی نیز می باشد.

کم شدن اشتها

این بیماری به علل مختلفی از جمله ضعف و ناتوانی کبد، ورم دستگاه گوارش و بیماریهای آن و امتلاء خون از چربی ها و املاح اضافی و خوردن چربی زیاد و غذاهای سرخ کرده و چرب و نیز دارای علل بیشماری است که ساده ترین آنها ناراحتی های روانی است.
برای تحریک اشتها بهتر است از غذاها و داروهای ترش مزه استفاده نمود مثل سماق، آب لیمو، آب انار، شربت غوره و غیره.

نسخه ضد کم اشتهایی

تخم کرفس 10 گرم
بادیان 10 گرم
سداب 10 گرم
زنیان 10 گرم
نعناع خشک 10 گرم
پونه 10 گرم
بابونه 5 گرم
پس از نیم کوب کردن روزی 10 گرم از آن را در دو لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمایند، ایارج فیقرا با کمی افسنطین مؤثر است.