فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای نفخ و صدا کردن شکم

زیره کرمانی 10 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
تخم شوید 5 گرم
شاه تره 5 گرم
افسنطین 5 گرم
آویشن شیرازی 10 گرم
همه را مخلوط کرده نیم کوب نموده روزی 10 گرم از آن را جوشانده در دو لیوان آب، صبح و عصر میل نمایند.
کسانی که مبتلا به سوء هضم و حالت تخمه گی باشند می توانند بر روی غذاهای روزانه مقداری سماق بپاشند آب انار و جوشانده عناب، زرشگ و آلوچه خشکه مؤثر است.

نسخه دیگر

جوز هندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
همه را با 5/2 گرم زعفران درهم کوبیده نرم کرده در گل قند حل نموده روزی سه قاشق مرباخوری، این نسخه مقوی قلب، معده مبهی و مشهی نیز می باشد.

کم شدن اشتها

این بیماری به علل مختلفی از جمله ضعف و ناتوانی کبد، ورم دستگاه گوارش و بیماریهای آن و امتلاء خون از چربی ها و املاح اضافی و خوردن چربی زیاد و غذاهای سرخ کرده و چرب و نیز دارای علل بیشماری است که ساده ترین آنها ناراحتی های روانی است.
برای تحریک اشتها بهتر است از غذاها و داروهای ترش مزه استفاده نمود مثل سماق، آب لیمو، آب انار، شربت غوره و غیره.