فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ضعف معده یا سوء هاضمه

در اینجا چون غذا مدت بیشتری را در معده توقف می نماید لذا اسید بیشتری ترشح شده و موجب ناراحتی و درد و گاهی باعث پیدایش زخم می گردد. اگر منجر به تخمه و یا هیضه گردد، آروغهای بدبو از علائم مهم این بیماری است. داروهائی که در بالا گذشت همه برای این حالت مؤثرند.

نسخه برای نفخ و صدا کردن شکم

زیره کرمانی 10 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
تخم شوید 5 گرم
شاه تره 5 گرم
افسنطین 5 گرم
آویشن شیرازی 10 گرم
همه را مخلوط کرده نیم کوب نموده روزی 10 گرم از آن را جوشانده در دو لیوان آب، صبح و عصر میل نمایند.
کسانی که مبتلا به سوء هضم و حالت تخمه گی باشند می توانند بر روی غذاهای روزانه مقداری سماق بپاشند آب انار و جوشانده عناب، زرشگ و آلوچه خشکه مؤثر است.

نسخه دیگر

جوز هندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
همه را با 5/2 گرم زعفران درهم کوبیده نرم کرده در گل قند حل نموده روزی سه قاشق مرباخوری، این نسخه مقوی قلب، معده مبهی و مشهی نیز می باشد.