فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بدی هضم در مزاج سرد و خشک

درمان :
ماءالشعیر و عسل میل نمایند شربت گاوزبان، شربت انار شیرین و شربت زوفا نوشند.

درد در ناحیه سر دل (مربوط به معده)

برای تسکین اینگونه دردها که به علت زیادی اسیدیته معده به وجود می آید خنثی کردن محیط اسیدی معده لازم است که داروهای زیر مؤثر و از بین برنده درد می باشند، این فرمول در زخمهای معده و اثنی عشر و سوء هاضمه مؤثر بوده و ضد نفخ و ضد کلیت نیز می باشد.
آویشن شیرازی 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
مخلصه 10 گرم
افسنطین 5 گرم
شاه تره 5 گرم
گل بومادران 5 گرم
نعناع 5 گرم
پودینه 5 گرم
نیم کوب کرده 15 قسمت نموده هر قسمت را پس از شستن در یک قوری با دو لیوان آب جوش خیسانده پس از چند ساعت محلول را جوشانیده صاف کرده بهتر است صبح ناشتا و عصر این مقدار را میل نمایند اگر شب این دستور را عمل کرده صبح بجوشانند بهتر است.
ایارج فیقرا، ماءالشعیر، و شربت عسل مفید است اطریفل صغیر نیز مؤثر می باشد. زکریای رازی عقیده دارد که امراض معدی در مزاج صفراوی بهترین درمان را از ایارج فیقرا بدست می آورند در صورتیکه با جوشانده افسنطین توأم باشد. جالینوس عقیده دارد که اگر مایل به داشتن معده ای سالم از اخلاط هستید، از افسنطین 10 گرم، گل سرخ 15 گرم، هر دو را به مدت سه روز پس از مخلوط کردن و جوشاندن در صبح و عصر میل نمایند.
در دردهای معدی توأم با صدا کردن شکم، دادن انیسون، جوز هندی، پوست نارنج، دارچین و زنجبیل از هر کدام 10 گرم به صورت پودر سائیده که روی غذا پاشیده شود بکار برده می شود.

ضعف معده یا سوء هاضمه

در اینجا چون غذا مدت بیشتری را در معده توقف می نماید لذا اسید بیشتری ترشح شده و موجب ناراحتی و درد و گاهی باعث پیدایش زخم می گردد. اگر منجر به تخمه و یا هیضه گردد، آروغهای بدبو از علائم مهم این بیماری است. داروهائی که در بالا گذشت همه برای این حالت مؤثرند.