فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بدی هضم در مزاج صفراوی خود معده

علائم
تلخی دهان، خروج صفرا، با استفراغ و خروج صفرا با مدفوع، بیمار پس از غذا خوردن احساس طعم بد دهان دارد مثل کسی که دود زیاد کشیده باشد، بوی بد دهان و سوزش دل و عطش و حالت تهوع موجود، ممکن است در اثر بیماری و اختلال کار سایر اعضاء مثل کبد یا روده ها و غیره باشد و همیشه مربوط به خود معده نیست اگر حالت تهوع زیاد باشد و بیمار از امتلاء رنج برد، مقداری سکنجبین با آب گرم حل کرده نوشند تا استفراغ کنند بعد از آن پوست هلیله زرد 10 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند اینگونه افراد صفراوی مزاج در موقع گرسنگی و دیر رسیدن غذا، بی طاقت شده و حتی ممکن است بیهوش گردند، برای درمان این حالت بهتر است شربت لیمو، شربت غوره، شربت انار، یا شربت نارنج صبح ناشتا میل نمایند غذاهای ترش برای افراد فوق مؤثر است و باید قبل از گرسنگی کامل غذا خورند.
نسخه :
شربت عناب 15 گرم
زرشک 10 گرم
آلوچه خشکه 15 گرم
لیمو 5 گرم
همه را جوشانده صاف کرده سه روز صبح و عصر میل نمایند.
و یا ایارج فیقرا با جوشانده هلیله توأماً بکار برند و یا اینکه افسنطین 2 گرم گل سرخ 5 گرم جوشانده صاف کرده با شربت قند آمیخته یک گرم صبر به آن اضافه نموده صبح و عصر میل کنند و اگر بدی گوارش مربوط به بیماریهای کبد باشد پاکسازی بدن به وسیله ماءالجبن یا به وسیله حب صبر زرد نمایند و با گل قند و آب لیمو تقویت معده نمایند و برای تقویت کبد، طباشیر و ریوند از هر یک 5 گرم کوبیده با گل قند دهند، سوپ مرغ و آب غوره یا آب لیمو مفید است.

بدی هضم در مزاج گرم و تر بطور عموم

در اینجا اشتهای بیمار بر اعتدال بوده اما لعاب کثیر از دهان جاری می شود بخصوص وقتی که معده خالی و گرسنگی در کار باشد و بیشتر اینگونه افراد حالت تهوع داشته و گاهی استفراغ رطوبتی دارند (مانند سفیده تخم مرغ) اینگونه حالتها را بایستی با دادن آب شبت و سکنجبین مجبور به استفراغ نمایند تا معده پاک گردد و محتویات آن خارج شود سپس مربای هلیله، گل قند و طباشیر تجویز نمایند.

بدی هضم در مزاجهای گرم و خشک

درمان :
شیرگاو، ماءالشعیر، حریره از آرد جو و روغن بادام و شکر تهیه کرده میل نمایند. اینگونه افراد بایستی از غذاهای رطوبتی و خنک استفاده کنند.