فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بیماریهای معده

بدی هضم به علت گرمی مزاج

علائم :
عطش، یبوست دهان، کم شدن اشتها، طعم بد دهان مانند طعم دود و ترش کردن غذاهای گرم، بهتر هضم شدن غذاهای غلیظ و سرد، اینگونه بیماران در مصرف غذاهای گرم زیاده روی کرده و از حد اعتدال گذرانده اند. درمان :
شربت لیمو، شربت انار، شربت غوره، مربای سیب، مربای شیره خرفه، و شربت زرشک و عناب و تمرهندی و آلوچه خشکه ، در صورتیکه زخم معده در کار نباشد مفید است.

بدی هضم در مزاج صفراوی خود معده

علائم
تلخی دهان، خروج صفرا، با استفراغ و خروج صفرا با مدفوع، بیمار پس از غذا خوردن احساس طعم بد دهان دارد مثل کسی که دود زیاد کشیده باشد، بوی بد دهان و سوزش دل و عطش و حالت تهوع موجود، ممکن است در اثر بیماری و اختلال کار سایر اعضاء مثل کبد یا روده ها و غیره باشد و همیشه مربوط به خود معده نیست اگر حالت تهوع زیاد باشد و بیمار از امتلاء رنج برد، مقداری سکنجبین با آب گرم حل کرده نوشند تا استفراغ کنند بعد از آن پوست هلیله زرد 10 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند اینگونه افراد صفراوی مزاج در موقع گرسنگی و دیر رسیدن غذا، بی طاقت شده و حتی ممکن است بیهوش گردند، برای درمان این حالت بهتر است شربت لیمو، شربت غوره، شربت انار، یا شربت نارنج صبح ناشتا میل نمایند غذاهای ترش برای افراد فوق مؤثر است و باید قبل از گرسنگی کامل غذا خورند.
نسخه :
شربت عناب 15 گرم
زرشک 10 گرم
آلوچه خشکه 15 گرم
لیمو 5 گرم
همه را جوشانده صاف کرده سه روز صبح و عصر میل نمایند.
و یا ایارج فیقرا با جوشانده هلیله توأماً بکار برند و یا اینکه افسنطین 2 گرم گل سرخ 5 گرم جوشانده صاف کرده با شربت قند آمیخته یک گرم صبر به آن اضافه نموده صبح و عصر میل کنند و اگر بدی گوارش مربوط به بیماریهای کبد باشد پاکسازی بدن به وسیله ماءالجبن یا به وسیله حب صبر زرد نمایند و با گل قند و آب لیمو تقویت معده نمایند و برای تقویت کبد، طباشیر و ریوند از هر یک 5 گرم کوبیده با گل قند دهند، سوپ مرغ و آب غوره یا آب لیمو مفید است.