فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مفرح اعظم

شاه تره 10 گرم
بادرنجویه 10 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
گل مختوم 5 گرم
طباشیر 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
درونج 5 گرم
زرنباد 5 گرم
کبابه 10 گرم
هلیله کابلی 5 گرم
ابریشم 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
پوست بیرون پسته 5 گرم
هیل 5 گرم
مروارید 5 گرم
بسد 5 گرم
کهربا 5 گرم
عود 5 گرم
آب طلا 5 گرم
آب نقره 5 گرم
قند یا شکر یا نبات 250 گرم
همگی را با شکر نرم کوبیده خوب سائیده در آب به و آب سیب و آب انار و آب لیمو حل کرده از این شربت روزی سه قاشق مرباخوری می توان میل کرد.
این نسخه علاوه بر نیرودهندگی به قلب از بین برنده اخلاط فاسد و زایل کننده کسالت، بر طرف کننده غم و اندوه و ترس و وحشت و مؤثر بر مالیخولیا و وسواس و صرع و تقویت کننده حواس پنجگانه و مزید فهم و هوش بوده و برای نیروی باه بسیار نیکو و مؤثر است.

نسخه مقوی قلب

گل گاوزبان 15 گرم
بادرنجوبه 15 گرم
هر دو را جوشانده و صاف کرده با یک لیوان عرق بیدمشگ و گلاب مخلوط کرده 5/2 گرم زعفران کوبیده به آن اضافه نموده با 250 گرم عسل شربت ساخته روزی سه قاشق غذاخوری میل نمایند.

بیماریهای معده