فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای مؤثر در اینجا

جوشانده عناب، سه پستان، نیلوفر، خطمی، بنفشه، مغز فلوس و ترنجبین است ضماد صندل، آرد جو، برگ چغندر، و قدری روغن بنفشه به پهلوها و پشت مؤثر است بعد از این ضماد که چند روزی از سیر مرض گذشته شده باشد می توان ضماد زیر را به کار برد.
بابونه، مغز ناخنک، گل خطمی، گل بنفشه، آرد جو، و روغن بابونه.
در مزاجهای گرم از شربت بنفشه، شربت نیلوفر و ماءالشعیر با لعاب اسپرزه و روغن بادام استفاده می شود در صفراوی مزاجها با تمرهندی، آلوچه خشکه ، گلاب، شیرخشت، معالجه را می توان ادامه داد. برای کم کردن ورم ریه و التهابات آن می توان روزانه 10 گرم تخم انجره را نرم کوبیده صبح و عصر با عسل ممزوج کرده بدهند، موقعی که ریه دارای اخلاط چرکی و عفونی باشد میتوان از نسخه زیر استفاده کرد.
گل زوفا 15 گرم
ریشه شیرین بیان 25 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
انجیر در هر جوشانده 10 عدد
این مقدار دارو را به مدت شش روز تا یک هفته می توان صبح و عصر جوشانده تجویز نمایند.
در این هنگام ضماد گل زوفا آرد جو، تخم انجره، پرسیاوشان، با روغن بابونه و پیه مرغ و عسل مخلوط کرده به سینه و پهلوها ضماد کنند موقعی که چرک ریه تمام شد می توان از نسخه زیر استفاده نمود.
تخم کتان 10 گرم
مغزدانه میوه کاج 5 گرم
مغز پنبه دانه 10 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
نرم کوبیده با 250 گرم عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری، باید توجه داشت که هنگام پخته شدن سینه و خروج چرک از داروهای قابض اخلاط جداً پرهیز نمود.
نسخه :
تخم شنبلیله 10 گرم
مویز 20 دانه
تمرهندی 15 گرم
انجیر 15 گرم
همه را نرم کوبیده هسته های تمرهندی را جدا کرده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
این شربت ازبین برنده دردهای قفسه صدری و ضد خونریزی و چرک و همچنین مؤثر بر زخمهای درونی ریه است، موقعی که چرک بین پرده ریه ها پیدا شود که آنرا پلوریزی گویند علاوه بر درمان با داروهای شیمیائی و کشیدن چرک آن ناحیه این داروهای گیاهی کمکی به بهبودی بیمار می نماید.

نسخه پاک کننده ریه از چرک و عفونت

جوشانده تخم شنبلیله با انجیر یا جوشانده گل زوفا و انجیر و شکر یا سائیده دانه اسفند با عسل یا تخم کتان و عسل.

قلب

برای حفظ و نگهداری قلب باید از بوها و استنشاق روایح غیرمطبوع و خوردن غذاهای سودازا و افکار متشنج و خیالات واهی بپرهیزند. و از استرس و هیجان و نگرانیهای شدید و نیز از غم و اندوه و عوامل وحشت زا که همگی موجب تند شدن ضربان قلب و فشارهای روحی که باعث درد و سوزش جلو قلب است دوری گزینند و آرامش خاطر را فراهم نمایند برای تقویت قلب بوئیدن روایح مطبوع چون عنبر، مشگ و سیب و گلاب مؤثر است.
نسخه :
این نسخه تقویت کننده نیروی قلبی است
عنبر 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عود 5 گرم
در آب طلا و عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
اگر به این فرمول یاقوت و مروارید از هر کدام یک گرم و نبات 10 گرم اضافه نمایند بهتر است، ناگفته نماند که بیشتر بیماریهای قلبی در تعقیب ابتلاء به بیماریهائی چون روماتیسم مفصلی و گلودردهای شدید، بیماریهای مزمن ریه و عفونت های کلیوی و غیره به وجود میآید.
در طپش و خفقان قلبی که بیشتر در تعقیب هیجانات، شکنجه های شدید روحی، غصه فکر زیاد توقف در هوای بسیار گرم مانند حمام و تشنه ماندن به مدت زیاد در هوای گرم به وجود می آید، سکنجبین و گلاب و یا شربت لیمو شربت نارنج، شربت سیب، شربت سنبل، مربای سیب، مربای به مفید واقع می شود.
شربت گاوزبان، شربت بادرنجویه، شربت عود، که با مشک و زعفران یا سنبل و عنبر و گل سرخ توأم باشد نافع است (شربت مقوی قلب: شربت سیب با عرق گل گاوزبان یا گل گاوزبان، درونج، زرنباد را برابر انتخاب کرده نرم سائیده در شربت یا کمپوت سیب حل کرده روزانه میل نمایند) شربت قرنفل، عرق بیدمشگ و گلابی همگی مفرح قلب هستند.