فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ذات الریه یا برونشیت یا ورم ریه

در اینجا بیمار مبتلا به سرفه، تب و حالت برافروختگی و گاهی تؤام با تنگ نفس می باشد.
درمان :
داروهای گیاهی بیشتر برای تسکین سرفه و خروج اخلاط و فرونشاندن حالات التهابی و تشنجی بیمار به کار می رود بطور کلی تشخیص با عکسبرداری از قفسه صدری و آزمایش خون و غیره است نه درباره برونشیت بلکه تمام بیماریها را باید پزشک تشخیص داده و دستور معالجه صادر نماید پزشک می تواند داروهای گیاهی را تا آنجا که ممکن باشد جانشین داروهای شیمیایی کند.

داروهای مؤثر در اینجا

جوشانده عناب، سه پستان، نیلوفر، خطمی، بنفشه، مغز فلوس و ترنجبین است ضماد صندل، آرد جو، برگ چغندر، و قدری روغن بنفشه به پهلوها و پشت مؤثر است بعد از این ضماد که چند روزی از سیر مرض گذشته شده باشد می توان ضماد زیر را به کار برد.
بابونه، مغز ناخنک، گل خطمی، گل بنفشه، آرد جو، و روغن بابونه.
در مزاجهای گرم از شربت بنفشه، شربت نیلوفر و ماءالشعیر با لعاب اسپرزه و روغن بادام استفاده می شود در صفراوی مزاجها با تمرهندی، آلوچه خشکه ، گلاب، شیرخشت، معالجه را می توان ادامه داد. برای کم کردن ورم ریه و التهابات آن می توان روزانه 10 گرم تخم انجره را نرم کوبیده صبح و عصر با عسل ممزوج کرده بدهند، موقعی که ریه دارای اخلاط چرکی و عفونی باشد میتوان از نسخه زیر استفاده کرد.
گل زوفا 15 گرم
ریشه شیرین بیان 25 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
انجیر در هر جوشانده 10 عدد
این مقدار دارو را به مدت شش روز تا یک هفته می توان صبح و عصر جوشانده تجویز نمایند.
در این هنگام ضماد گل زوفا آرد جو، تخم انجره، پرسیاوشان، با روغن بابونه و پیه مرغ و عسل مخلوط کرده به سینه و پهلوها ضماد کنند موقعی که چرک ریه تمام شد می توان از نسخه زیر استفاده نمود.
تخم کتان 10 گرم
مغزدانه میوه کاج 5 گرم
مغز پنبه دانه 10 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
نرم کوبیده با 250 گرم عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری، باید توجه داشت که هنگام پخته شدن سینه و خروج چرک از داروهای قابض اخلاط جداً پرهیز نمود.
نسخه :
تخم شنبلیله 10 گرم
مویز 20 دانه
تمرهندی 15 گرم
انجیر 15 گرم
همه را نرم کوبیده هسته های تمرهندی را جدا کرده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
این شربت ازبین برنده دردهای قفسه صدری و ضد خونریزی و چرک و همچنین مؤثر بر زخمهای درونی ریه است، موقعی که چرک بین پرده ریه ها پیدا شود که آنرا پلوریزی گویند علاوه بر درمان با داروهای شیمیائی و کشیدن چرک آن ناحیه این داروهای گیاهی کمکی به بهبودی بیمار می نماید.

نسخه پاک کننده ریه از چرک و عفونت

جوشانده تخم شنبلیله با انجیر یا جوشانده گل زوفا و انجیر و شکر یا سائیده دانه اسفند با عسل یا تخم کتان و عسل.