فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سرفه

سرفه حالتی است دفاعی که لازمه زندگی است زیرا برای خارج کردن جسم خارجی مثل غذا و غیره لازم است ولی سرفه های شدید و مزاحم که عامل اصلی آنها بیماریهای ریه و غیره می باشد بایستی تسکین داده شود.

سرفه در مزاجهای گرم

درمان :
ماءالشعیر یا آبجو، لعاب اسپرزه، شربت خشخاش، شربت نیلوفر، شیرخشت همگی مؤثرند.

نسخه ها برای تسکین سرفه

عصاره شیرین بیان 15 گرم
کتیرا 5 گرم
مغز بادام 15 گرم
گل بنفشه 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
همه را نرم کوبیده به قدر 5/2 گرم هر دفعه میل نمایند در سرفه های مزاحم صندل کافور و تراشه کدو را با آب کشنیز و آب برگ کاهو مخلوط کرده بصورت ضماد بر سینه گذارند.
شربت بنفشه که فرمول آن گذشت بهترین داروی مسکن سرفه است.
نسخه :
صمغ عربی 5 گرم
مصطکی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
دانه خطمی 5 گرم
به دانه 5 گرم
نبات 20 گرم
همه را نرم کوبیده یک قاشق غذاخوری آن را در نصف لیوان آب جوش ریخته پس از اینکه خوب لعاب داد میل نمایند، روزی 3 مرتبه می توان از این طریق استفاده نمود.
اگر سرفه توأم با خون باشد جومقشر را جوشانده آب آن را مرتباً با شکر یا شربت گل یا گلاب میل نمایند.
نسخه :
جوشانده انجیر، ریشه شیرین بیان و گل قند برای تسکین سرفه بسیار مؤثر است.
نسخه :
برای برونشیت در تعقیب زکان یا گریپ
برای نرم شدن اخلاط و نضج ماده از جوشانده شربت زوفای کبیر که در بالا گذشت به کار برند یا از جوشانده ریشه شیرین بیان، و گل زوفا با عسل استفاه نمایند (به فرمول زیر)
انجیر 10 دانه
تخم شنبلیله 10 گرم
ریشه شیرین بیان 15 گرم
گل زوفا 10 گرم
همه را جوشانده صاف کرده آب آن را در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
خوردن ماءالشعیر بجای آب در این حالت توصیه می شود.