فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

امراض ریوی (سرفه)

اگر مزاج ریه گرم تر از حالت طبیعی باشد، علائمی چون فراخی سینه، آواز قوی، نبض قوی وجود دارد که استراحت یافتن از هوا و آب سرد و معتدل نیز جزء علائم این مزاج است.
اگر مزاج ریه سرد و تر باشد، تنگ نفس، و کند شدن تنفس و سرفه پیش می آید.
اگر مزاج ریه تر باشد، تنفس صدادار، سستی و شلی عضلات صورت صدای کوتاه، بطوری که آواز بلند برای بیمار مقدور نیست.
اگر مزاج ریه خشک باشد، درشتی صدا تنگ نفس دیده می شود برای از بین رفتن حالات فوق لازم است که ریه در حد اعتدال طبیعی خود باشد تا هیچ یک از عوارض بالا پیش نیاید.

سرفه

سرفه حالتی است دفاعی که لازمه زندگی است زیرا برای خارج کردن جسم خارجی مثل غذا و غیره لازم است ولی سرفه های شدید و مزاحم که عامل اصلی آنها بیماریهای ریه و غیره می باشد بایستی تسکین داده شود.

سرفه در مزاجهای گرم

درمان :
ماءالشعیر یا آبجو، لعاب اسپرزه، شربت خشخاش، شربت نیلوفر، شیرخشت همگی مؤثرند.