فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای خروج خلط و بلغم از ریه

شربت زوفا که در بالا گذشت بهترین دارو برای رقیق کردن خلط و خروج آن می باشد.
نسخه :
انجیر 10 دانه، تخم شنبلیله 10 گرم، بادیان، ریشه ایرسا، گل زوفا از هر کدام 10 گرم جوشانده چهار روز صبح و عصر میل نمایند.
و یا اینکه همه را جوشانده صاف کرده 5 گرم پیاز عنصل را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته و سپس شربت فوق را به آن اضافه نموده کمی دوباره روی آتش ملایم حرارت داده تا سفت شود از این معجون روزی چهار قاشق مرباخوری می توان مصرف نمود.
نسخه :
جوشانده انجیر، گل بنفشه، عناب، سه پستان، و گل گاوزبان نیز مؤثر است پس اینکه سینه از اخلاط پاک گردید می توان نسخه زیر را به کار برد.
نسخه :
تخم ترب 15 گرم
تخم شوید 10 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
همه را جوشانده صاف کرده در 250 گرم عسل ریخته کمی با آتش ملایم حرارت داده تا به قوام آید روزی چهار قاشق مرباخوری.
ناگفته نماند که از خوردن شیر و ماهی و میوه جات تر و سرد و غیره بایستی پرهیز نمود بیماران مبتلا به آسم و تنگ نفس ریوی مدام می توانند مقداری از عصاره شیرین بیان را که در شکر خوب پخته و سفت شده باشد مثل قرص در دهان داشته بمکند.
کوبیده گل زوفا و سیاهدانه و عسل معجون مفید و مؤثری برای آسم می باشد. دادن ایارج فیقرا نافع است در هنگام تنگ نفس و حمله های آسمی از بخور صبر یا قنه یا بذرالبنج یا مصطکی یا زراوند گرد یا مر یا قسط یا سلیخه یا گوگرد به تنهایی یا با هم می توان استفاده نمود. و مالش سینه و پهلوها در این هنگام مفید است. (با جوشانده درمنه)
نسخه :
مقداری شلغم را دوبار در آب جوشانده سپس آنها را در پارچه ای تمیز ریخته فشار دهند تا آب جذب شده آنها خارج شود با روغن گاو و مقداری نبات کوبیده مخلوط کرده میل نمایند این دستور بسیار مفید مؤثر است (بیعدیل).
نسخه :
ریشه کاسنی 25 گرم
بادیان 5 گرم
مغز تخم کدو 15 گرم
مغز تخم خربزه 15 گرم
مغز تخم کاوشه 15 گرم
گل قافث 10 گرم
تخم خطمی 10 گرم
ریشه شیرین بیان 5 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
مویز 200 گرم
همه را نیم کوب کرده روزی 15 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند این دارو مدر بول و حیض و ضد سنگ کلیه می باشد و نیز برای یرقان و تب های کهنه مفید است.
نسخه :
گل سرخ 10 گرم
سعد 10 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سنبل 5 گرم
اسارون 5 گرم
بسباسه 5 گرم
جوز هندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
هیل باد 5 گرم
قرفه 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
قند 250 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم کوبیده در عسل و قند ریخته روزی سه قاشق مرباخوری این دارو مقوی اعصاب رئیسه یعنی مؤثر بر حواس پنجگانه و بر طرف کننده ضعف عمومی و در امر باه و تقویت قلب بسیار مؤثر است داروی فوق بیشتر اثر تقویتی داشته اثرات شایانی روی آسم ندارد و بهتر است در مورد آسم به کار برده نشود.
نسخه :
صبح و عصر جمعاً 10 گرم اسپرزه را به مدت مدیدی کفلمه نمایند اگر این کار را ادامه دهند پس از مدتی اثرات بسیار نیکوئی خواهد داشت.

امراض ریوی (سرفه)

اگر مزاج ریه گرم تر از حالت طبیعی باشد، علائمی چون فراخی سینه، آواز قوی، نبض قوی وجود دارد که استراحت یافتن از هوا و آب سرد و معتدل نیز جزء علائم این مزاج است.
اگر مزاج ریه سرد و تر باشد، تنگ نفس، و کند شدن تنفس و سرفه پیش می آید.
اگر مزاج ریه تر باشد، تنفس صدادار، سستی و شلی عضلات صورت صدای کوتاه، بطوری که آواز بلند برای بیمار مقدور نیست.
اگر مزاج ریه خشک باشد، درشتی صدا تنگ نفس دیده می شود برای از بین رفتن حالات فوق لازم است که ریه در حد اعتدال طبیعی خود باشد تا هیچ یک از عوارض بالا پیش نیاید.

سرفه

سرفه حالتی است دفاعی که لازمه زندگی است زیرا برای خارج کردن جسم خارجی مثل غذا و غیره لازم است ولی سرفه های شدید و مزاحم که عامل اصلی آنها بیماریهای ریه و غیره می باشد بایستی تسکین داده شود.