نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

دستورات مفید

مبتلایان به آسم یا تنگ نفسی نبایستی بلافاصله بعد از غذا آب بنوشند و پس از 2 ساعت بهتر است آب مصرف نمایند.
در نوشیدن آب نبایستی افراط کنند و تقلیل شرب لازم است.
نبایستی بلافاصله پس از صرف طعام به خواب روند، اگر بتوانند در روز خواب نروند بهتر است. مالیدن سینه و پهلوها با کف دست و با یک حوله ای به صورت ماساژ مفید است.
این عامل در حکم بادکش است و اگر محل گفته شده را با کوبیده و نرم شده کف دریا ماساژ دهند بهتر است در صورتیکه از ماساژ ناراحت شوند می توان محلهای مذکور را با روغن یاسمین یا روغن گل شب بو ماساژ داد و مالش بایستی به تدریج از ملایم شروع شده، کم کم با قوت بیشتری ادامه داده شود. جوشانده درمنه ماساژ خوبی می باشد.
ریاضت مفید است اما در ابتدا به آهستگی سپس به تدریج آن را قوی تر می کنند و بهتر است غذا را بعد از ریاضت صرف نمایند این ورزش و ریاضت را بایستی روزانه به مدت کمی ادامه دهند و بهتر است که بیمار آسمی، این عمل را از ابتدای بیماریش شروع نماید تا عادت کند، مبتلایان به تنگ نفس باید از یبوست طبع بپرهیزند و با خوردن ملینات طبع را لینت دهند از غذاها و داروهائی که باعث زیاد شدن ادرار می گردند بپرهیزند زیرا باعث سفت شدن خون و اخلاط درون ریه می گردد.
هوای بسیار سرد و بسیار گرم برای ریه مضر است، اگر مزاج بیمار گرم و یا بیمار مبتلا به تب باشد هر چه زودتر در رفع آن بکوشند و از نسخه زیر استفاده کنند.
نسخه :
گل بنفشه 10 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
غاریقون 5 گرم
کتیرا 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند و یا اینکه پس از نرم کوبیده شدن، داروها را در 200 گرم عسل ریخته مثل بالا صرف کنند.
عاریقون و افتیمون برای این بیماران بسیار نافع است (هر دو را نرم کوبیده با عسل بکار برند افتیمون 15 گرم - غاریقون 10 گرم، عسل 250 گرم).
اگر داروی معتدلی لازم شد 5 گرم زیره را نرم سائیده در نصف استکان سرکه حل کرده همه را در یک لیوان آب جوشیده ریخته روزی چهار قاشق غذا خوری میل نمایند.
اگر بیماران مبتلا به تنگ نفس دچار خناق و گرفتگی صدا شدند بوره 2 گرم دانه اسفند 2 گرم همه را سائیده در یک استکان عسل حل کرده یک روز میل نمایند. اگر گل زوفا، گل خطمی، رازیانه، گل بنفشه، سه پستان، گل گاوزبان، و 30 گرم انجیر را جوشانده صاف کرده به داروی فوق اضافه نمائید خیلی مؤثر و شربت ضد آسم مؤثری به دست خواهد آمد.
معجون زوفا داروی مؤثری برای اینگونه بیماران است که بایستی روزانه مصرف نمایند (شربت زوفای تنها: گل زوفا 100 گرم جوشانده آب آنرا صاف کرده و در 250 گرم عسل و 200 گرم نبات ریخته مدت 2 هفته میل نمایند)

شربت زوفای مرکب

انجیر 20 گرم
مویز 50 گرم
تخم شنبلیله 15 گرم
گل زوفا 15 گرم
ریشه شیرین بیان 15 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
ریشه کرفس 10 گرم
ریشه بادیان 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
تخم بادیان 15 گرم
تخم انجره 5 گرم
پودینه 15 گرم
فراسیون 15 گرم
پرسیاوشان 20 گرم
داروهای فوق را نیم کوب کرده به 20 قسمت مساوی تقسیم نموده سپس انجیر و مویز را به هر قسمت اضافه نمایند 20 روز جوشانده صبح و عصر میل کنند.

نسخه برای خروج خلط و بلغم از ریه

شربت زوفا که در بالا گذشت بهترین دارو برای رقیق کردن خلط و خروج آن می باشد.
نسخه :
انجیر 10 دانه، تخم شنبلیله 10 گرم، بادیان، ریشه ایرسا، گل زوفا از هر کدام 10 گرم جوشانده چهار روز صبح و عصر میل نمایند.
و یا اینکه همه را جوشانده صاف کرده 5 گرم پیاز عنصل را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته و سپس شربت فوق را به آن اضافه نموده کمی دوباره روی آتش ملایم حرارت داده تا سفت شود از این معجون روزی چهار قاشق مرباخوری می توان مصرف نمود.
نسخه :
جوشانده انجیر، گل بنفشه، عناب، سه پستان، و گل گاوزبان نیز مؤثر است پس اینکه سینه از اخلاط پاک گردید می توان نسخه زیر را به کار برد.
نسخه :
تخم ترب 15 گرم
تخم شوید 10 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
همه را جوشانده صاف کرده در 250 گرم عسل ریخته کمی با آتش ملایم حرارت داده تا به قوام آید روزی چهار قاشق مرباخوری.
ناگفته نماند که از خوردن شیر و ماهی و میوه جات تر و سرد و غیره بایستی پرهیز نمود بیماران مبتلا به آسم و تنگ نفس ریوی مدام می توانند مقداری از عصاره شیرین بیان را که در شکر خوب پخته و سفت شده باشد مثل قرص در دهان داشته بمکند.
کوبیده گل زوفا و سیاهدانه و عسل معجون مفید و مؤثری برای آسم می باشد. دادن ایارج فیقرا نافع است در هنگام تنگ نفس و حمله های آسمی از بخور صبر یا قنه یا بذرالبنج یا مصطکی یا زراوند گرد یا مر یا قسط یا سلیخه یا گوگرد به تنهایی یا با هم می توان استفاده نمود. و مالش سینه و پهلوها در این هنگام مفید است. (با جوشانده درمنه)
نسخه :
مقداری شلغم را دوبار در آب جوشانده سپس آنها را در پارچه ای تمیز ریخته فشار دهند تا آب جذب شده آنها خارج شود با روغن گاو و مقداری نبات کوبیده مخلوط کرده میل نمایند این دستور بسیار مفید مؤثر است (بیعدیل).
نسخه :
ریشه کاسنی 25 گرم
بادیان 5 گرم
مغز تخم کدو 15 گرم
مغز تخم خربزه 15 گرم
مغز تخم کاوشه 15 گرم
گل قافث 10 گرم
تخم خطمی 10 گرم
ریشه شیرین بیان 5 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
مویز 200 گرم
همه را نیم کوب کرده روزی 15 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند این دارو مدر بول و حیض و ضد سنگ کلیه می باشد و نیز برای یرقان و تب های کهنه مفید است.
نسخه :
گل سرخ 10 گرم
سعد 10 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سنبل 5 گرم
اسارون 5 گرم
بسباسه 5 گرم
جوز هندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
هیل باد 5 گرم
قرفه 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
قند 250 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم کوبیده در عسل و قند ریخته روزی سه قاشق مرباخوری این دارو مقوی اعصاب رئیسه یعنی مؤثر بر حواس پنجگانه و بر طرف کننده ضعف عمومی و در امر باه و تقویت قلب بسیار مؤثر است داروی فوق بیشتر اثر تقویتی داشته اثرات شایانی روی آسم ندارد و بهتر است در مورد آسم به کار برده نشود.
نسخه :
صبح و عصر جمعاً 10 گرم اسپرزه را به مدت مدیدی کفلمه نمایند اگر این کار را ادامه دهند پس از مدتی اثرات بسیار نیکوئی خواهد داشت.