نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه دیگر که خیلی مؤثر است

به دانه 5 گرم
تخم کتان 10 گرم
کتیرا 5 گرم
قدامه شیرازی 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
مصطکی 5 گرم
مغز تخم کدو 25 گرم
مغز تخم خربزه 25 گرم
همه را نرم کوبیده هر دفعه یک قاشق غذاخوری در آب جوش حل کرده پس از دو ساعت که لعاب آنها ظاهر شد با شکر یا نبات میل نمایند. (روزی سه مرتبه)
خوردن نشاسته با شیر چند روزی صبح ناشتا، اثرات خوبی در باز شدن صدا دارد.

امراضی ریوی (سینه دردها)

آسم ریوی

عارضه ایست که در اثر تنگ شدن مجاری کوچک و برونشهای ریوی در اثر آلرژی یا در اثر ورم در بیماریهای عفونی ریه و یا هر عامل دیگری که بتواند باز و بسته شدن ریه ها را مختل سازد، بوجود می آید قبلاً در قسمت آلرژی عمل مواد آلرژی زا را متذکر شده ایم بیماری آسم در کسانیکه زمینه مساعد دارند پیدا می شود وارث در پیدایش آن بی تأثیر نیست این بیماران به محض برخورد به ماده حساسیت دهنده، تنگ نفس آنها شروع می شود. تنگ نفسهای آسماتیک در جوانها و کودکان بیشتر زمینه آلرژی و در بالغین و پیران علت عفونی دارد.