فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

ریشه شیرین بیان 25 گرم
ریشه کاسنی 20 گرم
ریشه خطمی 10 گرم
گل پنیرک 5 گرم
گل حلوا 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
اول بایستی ریشه شیرین بیان و کاسنی را کوبیده بقیه داروها را نیم کوب کرده اضافه نمایند شش روز صبح و عصر جوشانده میل کنند.

کلفت شدن صدا

غذاهای سرد و یخ و محرک و سرخ کرده و ترشی خیلی زیان آور بوده و بیماری را تشدید می کند قفسه صدری این بیماران را لازم است ماساژ داده تا عرق کنند و بایستی غذاهای لطیف میل نمایند.
درمان :
جوشانده 30 گرم ریشه شیرین بیان در شکر برای یک روز، غذا به صورت آش جو و گشنیز، کدو، مرغ و جعفری و تره مفید است. آرد گندم و آرد جو با شیره ریشه شیرین بیان به صورت حریره نافع است.
جوشانده 10 گرم خولنجان در یک لیوان شیر برای یک روز توصیه می شود تجویز یکی از داروهای زیر به صورت مکیدنی جایز است.
صمغ غربی یا به دانه یا خولنجان یا ریشه شیرین بیان
نسخه :
دانه اسفند 5 گرم
گل زوفا 10 گرم
کنجد 25 گرم.
همه را نزم سائیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
نسخه :
مغز پنبه دانه 5 گرم
مغز جلغوزه 5 گرم
تخم کتان 20 گرم
تخم شنبلیله بریان کرده 20 گرم
نرم سائیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

گرفتگی صدا در اثر سرماخوردگی

گل رنگ (10 گرم) جوشانده صبح و عصر میل شود.