فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم پرده حلق (شراع الحنک)

در بیماریهای میکروبی و ویروسی و نیز بیماریهای باکتریائی پرده حلق ورم کرده گاهی فلج می شود که این فلج در بیماری دیفتری که به موقع معالجه نشده باشد دیده می شود و مهمترین علائم آن خارج شدن مایعات از بینی در موقع بلع است.

درمان با گیاهان

داروهای زیر را نیم کوب کرده جوشانده آب آنرا غرغره نمایند.
بابونه 5 گرم
گل بنفشه 5 گرم
تخم کدو 5 گرم
مغز فلوس 5 گرم

درمان دیگر که بیشتر بصورت خوراکی مصرف می شود.

لعاب تخم شنبلیله 10 گرم
لعاب تخم کتان 10 گرم
لعاب تخم مرو 2 گرم
کتیرا 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
تخم خطمی 5 گرم
قدامه شیرازی 5 گرم
همه را نرم کوبیده با کمی نبات سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری در نصف لیوان آب جوش حل کرده پس از لعاب دادن میل شود.