فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم در سوداوی مزاج

علائم :
سفتی و تیرگی رنگ کام و زبان و لوزه ها، ترشی دهان
درمان :
دادن افتیمون و سکنجبین و ماءالجبین لازم است و غرغره با رب توت و شیره تازه روغن بادام و لعاب تخم شنبلیله و قدری نمک مفید و مؤثر می باشد.
اینگونه بیماران باید آب گرم خورند و مرتباً آب گشنیز و آب کاهو در دهان گیرند.

ورم پرده حلق (شراع الحنک)

در بیماریهای میکروبی و ویروسی و نیز بیماریهای باکتریائی پرده حلق ورم کرده گاهی فلج می شود که این فلج در بیماری دیفتری که به موقع معالجه نشده باشد دیده می شود و مهمترین علائم آن خارج شدن مایعات از بینی در موقع بلع است.

درمان با گیاهان

داروهای زیر را نیم کوب کرده جوشانده آب آنرا غرغره نمایند.
بابونه 5 گرم
گل بنفشه 5 گرم
تخم کدو 5 گرم
مغز فلوس 5 گرم