فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم حلق و لوزه ها در بلغمی مزاج

علائم :
نرمی و سفیدی محل ورم، وجود درد و سوزش و دراز و شل شدن لوزه ها مثل دم موش.
درمان :
خوردن گل قند عسلی هر روز صبح و بکار بردن قرص صبر و غرغره خردل و سکنجبین مفید است و اگر درد زیاد باشد غرغره کمی نشادر مؤثر است، انجیر و مویز جوشانده یا صبر را در آب گرم حل کرده غرغره کنند و بخور چوب شبت به لوزه ها نیز توصیه می شود.

ورم در سوداوی مزاج

علائم :
سفتی و تیرگی رنگ کام و زبان و لوزه ها، ترشی دهان
درمان :
دادن افتیمون و سکنجبین و ماءالجبین لازم است و غرغره با رب توت و شیره تازه روغن بادام و لعاب تخم شنبلیله و قدری نمک مفید و مؤثر می باشد.
اینگونه بیماران باید آب گرم خورند و مرتباً آب گشنیز و آب کاهو در دهان گیرند.

ورم پرده حلق (شراع الحنک)

در بیماریهای میکروبی و ویروسی و نیز بیماریهای باکتریائی پرده حلق ورم کرده گاهی فلج می شود که این فلج در بیماری دیفتری که به موقع معالجه نشده باشد دیده می شود و مهمترین علائم آن خارج شدن مایعات از بینی در موقع بلع است.