فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم لوزه ها در صفراوی مزاج

لائم

یبوست، تلخی دهان، سوزش زبان، شدت التهاب و عطش زیاد برقراری درد لوزه ها در بلع.
درمان :
تمرهندی، شیرخشت، یا جوشانده خیار شنبر یا فلوس و ترنجبین برای تنقیه و پاکسازی بدن.
نسخه :
آب برگ کاسنی، آب تاجریزی، رب توت سیاه، آب گشنیز، آب بارهنگ، گلاب، لعاب اسپرزه، لعاب تخم خطمی، لعاب به دانه و مغز فلوس را می توان غرغره نمود.
ماءالشعیر با روغن بادام و شیره خرفه مؤثر است.

ورم حلق و لوزه ها در بلغمی مزاج

علائم :
نرمی و سفیدی محل ورم، وجود درد و سوزش و دراز و شل شدن لوزه ها مثل دم موش.
درمان :
خوردن گل قند عسلی هر روز صبح و بکار بردن قرص صبر و غرغره خردل و سکنجبین مفید است و اگر درد زیاد باشد غرغره کمی نشادر مؤثر است، انجیر و مویز جوشانده یا صبر را در آب گرم حل کرده غرغره کنند و بخور چوب شبت به لوزه ها نیز توصیه می شود.