فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم لوزه ها

در بسیاری از بیماریهای دهان و بیماریهای عفونی، لوزه ها متورم و یا چرکین می شوند که درمان زیر مؤثر است. مغز فلوس، ترنجبین، و آب کاسنی و آب تاجریزی را برای پاکسازی و از بین برنده جرم بیماری زا بکار می برند یا رب توت سیاه و گلاب و سرکه بمالند یا آمله مقشر با با دوغ گاو آمیخته غرغره کنند، اگر درد و سوزش حلق و لوزه ها از بین نرفت، پوست انار، عفض، عدس، مورد و سماق را نرم کوبیده در گلاب حل کرده و غرغره نمایند خوردن آبجو و روغن بادام اگر بیمار مبتلا به یبوست باشد نافع است خوردن آب آلو تمرهندی مفید می باشد دستورات فوق برای کسانی که مبتلا به زیادی خون و دموی مزاج باشند نافع تر است. ناگفته نماند که در ورم لوزه ها لازم است از داروهای ضد چرک شیمیائی هم استفاده شود.

ورم لوزه ها در صفراوی مزاج

لائم

یبوست، تلخی دهان، سوزش زبان، شدت التهاب و عطش زیاد برقراری درد لوزه ها در بلع.
درمان :
تمرهندی، شیرخشت، یا جوشانده خیار شنبر یا فلوس و ترنجبین برای تنقیه و پاکسازی بدن.
نسخه :
آب برگ کاسنی، آب تاجریزی، رب توت سیاه، آب گشنیز، آب بارهنگ، گلاب، لعاب اسپرزه، لعاب تخم خطمی، لعاب به دانه و مغز فلوس را می توان غرغره نمود.
ماءالشعیر با روغن بادام و شیره خرفه مؤثر است.