نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

برطرف کننده بوی بد دهان

انیسون یا بابونه یا بادرنجویه را به صورت مضمضه با سرکه یا پوست بالنگ، سنبل الطیب، قرنفل، جوز هندی، نارمشگ، کبابه چینی، زنجیل، بسبابه و سعد کوفی را کوبیده قرص ساخته بمکند (از هر کدام 10 گرم روزی 3 قرص).
بوی سیر و غیره از دهان را به وسیله جویدن یک داروی بودار مثل میخک، جوز هندی و قهوه و حتی چای می توان برطرف کرد.

داروهائی که بوی نامطبوع دهان را زایل می کنند.

باقلا و عدس بو داده، سداب و گشنیز و برگ توت و پودینه، زرنباد، بادیان هر یک از آنها را به تنهائی یا با هم باید جوید و آب آنرا فرو برد.

ورم لوزه ها

در بسیاری از بیماریهای دهان و بیماریهای عفونی، لوزه ها متورم و یا چرکین می شوند که درمان زیر مؤثر است. مغز فلوس، ترنجبین، و آب کاسنی و آب تاجریزی را برای پاکسازی و از بین برنده جرم بیماری زا بکار می برند یا رب توت سیاه و گلاب و سرکه بمالند یا آمله مقشر با با دوغ گاو آمیخته غرغره کنند، اگر درد و سوزش حلق و لوزه ها از بین نرفت، پوست انار، عفض، عدس، مورد و سماق را نرم کوبیده در گلاب حل کرده و غرغره نمایند خوردن آبجو و روغن بادام اگر بیمار مبتلا به یبوست باشد نافع است خوردن آب آلو تمرهندی مفید می باشد دستورات فوق برای کسانی که مبتلا به زیادی خون و دموی مزاج باشند نافع تر است. ناگفته نماند که در ورم لوزه ها لازم است از داروهای ضد چرک شیمیائی هم استفاده شود.