فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برطرف کننده بوی بد دهان

انیسون یا بابونه یا بادرنجویه را به صورت مضمضه با سرکه یا پوست بالنگ، سنبل الطیب، قرنفل، جوز هندی، نارمشگ، کبابه چینی، زنجیل، بسبابه و سعد کوفی را کوبیده قرص ساخته بمکند (از هر کدام 10 گرم روزی 3 قرص).
بوی سیر و غیره از دهان را به وسیله جویدن یک داروی بودار مثل میخک، جوز هندی و قهوه و حتی چای می توان برطرف کرد.

داروهائی که بوی نامطبوع دهان را زایل می کنند.

باقلا و عدس بو داده، سداب و گشنیز و برگ توت و پودینه، زرنباد، بادیان هر یک از آنها را به تنهائی یا با هم باید جوید و آب آنرا فرو برد.

ورم لوزه ها

در بسیاری از بیماریهای دهان و بیماریهای عفونی، لوزه ها متورم و یا چرکین می شوند که درمان زیر مؤثر است. مغز فلوس، ترنجبین، و آب کاسنی و آب تاجریزی را برای پاکسازی و از بین برنده جرم بیماری زا بکار می برند یا رب توت سیاه و گلاب و سرکه بمالند یا آمله مقشر با با دوغ گاو آمیخته غرغره کنند، اگر درد و سوزش حلق و لوزه ها از بین نرفت، پوست انار، عفض، عدس، مورد و سماق را نرم کوبیده در گلاب حل کرده و غرغره نمایند خوردن آبجو و روغن بادام اگر بیمار مبتلا به یبوست باشد نافع است خوردن آب آلو تمرهندی مفید می باشد دستورات فوق برای کسانی که مبتلا به زیادی خون و دموی مزاج باشند نافع تر است. ناگفته نماند که در ورم لوزه ها لازم است از داروهای ضد چرک شیمیائی هم استفاده شود.