فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

جمع شدن چرک خشک شده در گوش (بنام بوشن)

هر روغن در دسترس باشد در گوش بچکانند پس از 24 ساعت به وسیله شستشو، جسم چرکین را خارج نمایند.

ورم بناگوش یا ارئیون

تورم این غدد که فراوان ترین بیماریها، در زمان کودکی و حتی در بزرگسالان است، بسیار دیده می شود و بیماری ویروسی مصری و خطرناکی است که بایستی کاملاً بیمار را از افراد سالم جدا ساخت بخصوص وسائل زندگی او مثل ظروف غذاخوری محل خواب و غیره.

دستورات مفید زیر برای اینگونه بیماران ضروری است.

1 - بیمار بایستی کاملاً استراحت کند و از خوردن غذاهای ترش و سرخ کرده و محرک بپرهیزد. بیمار باید از سرماخوردگی مصون باشد زیرا ممکن است به ورم مغز منجر شود که بیماری خطرناکی می باشد.
2 - در صورتیکه بیمار استراحت ننماید و تورم غدد بناگوش زیاد ممکن است دو طرفه شده که در تعقیب آن گاهی استفراغ و حالت تهوع و درد شدید پیدا شده که ممکن است باعث قطع نسل شود.
درمان :
تخم شوید 5 گرم
بابونه 5 گرم
تخم کتان 5 گرم
موم 5 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن گل ریخته به صورت پماد به محل تورم ضماد نمایند یا برگ توت، گل خطمی، پیاز، گل بنفشه و مغز ناخنک را پخته ضماد نمایند یا تخم کتان تخم شنبلیله یا برگ تاجریزی را در گل سرخ پخته ضماد کنند هر یک از داروهای فوق را می توان با انجیر یا آرد گندم توأماً پخته بکار برند.
از جوشانده زیر یک هفته استفاده نمایند.
گل بنفشه 15 گرم
گل خطمی 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
خارخسک 15 گرم
پرسیاوشان 15 گرم
همه را نیم کوب کرده 7 قسمت نموده هر قسمت را صبح و عصر جوشانده میل کنند.
اتوره یا وجود چرک در گوش - اتوره مزمن، پارگی پرده گوش، چرک مقاوم گل ارمنی 15 گرم
تخم مورد 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
تخم خرفه 10 گرم
کندر 10 گرم
گلنار 10 گرم
همه را نرم کوبیده صبح، ظهر، شب یک قاشق مرباخوری در شربت قند حل کرده میل نمایند.