فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

صدا کردن گوش

اگر بیمار مسن باشد و صدا کردن گوش گاهگاهی باشد باید به فکر بالا بودن فشار خون بود، اگر در بیمار تب دار باشد پس از قطع تب بهبودی می یابد، اگر در اثر حساسیت حس سامعه باشد در موقع گرسنگی و حس جوع بدتر می شود و اگر در تعقیب بیماریهای ضعیف کننده باشد باید به تقویت عمومی بدن پرداخت و سر را با آب افسنطین و سرکه و بابونه شستشو داد و روغن مورد به سر مالید و در بینی نیز چکانید باید بیمار بدن را پاکسازی کند و مرتباً دوش حمام آب گرم گیرد و از جوشانده بابونه، مغز ناخنک و گل بنفشه سر را بشوید.

صدا کردن گوش در اثر سردی مزاج

در اینجا صدا و طنین یا وزوز کردن ادامه می یابد و مداوم برقرار است با داروهای ضد آن بدن را پاکسازی باید کرد: و غذای مناسب آن حالت را به کار برند و مرتباً از کوبیده صبر زرد و کندر عطسه آرند سپس سر را با جوشانده بابونه، مرزنجوش افسنطین، مغزناخنک، آویشن بشویند - آب فرفیون را در روغن بادام ریخته بچکانند و یا روغن سوسن به تنهائی یا در گوش بچکانند. مرتباً دوش آب گرم گیرند و از غذاهائی مثل سیر، پیاز، خردل و غذاهای چرب و شور و سرخ کرده بپرهیزند.

صدا کردن گوش در نزد گرم مزاجان