فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورود حشرات در گوش

اگر مورچه یا حشره دیگری در گوش فرو رفت بلافاصله قدری صبر زرد را حل کرده آب آن را در گوش بچکانند، اگر صبر زرد در دسترس نباشد کمی سرکه رقیق شده به وسیله آب جوشیده سرد شد اگر نباشد هر روغنی که در دسترس باشد بچکانند حشره خواهد مرد بعداً به وسیله شستشو خارج می شود.

خارش گوش

برای تسکین خارش گوش روغن هسته خرما بچکانند، یا روغن بادام تلخ را در آب افسنطین ریخته بچکانند یا خود افسنطین را 5 گرم در 2 قاشق سرکه و آب جوشانده در گوش بریزند.
بهترین داروی خارش گوش جوشانده 5 گرم آویشن در 50 گرم آب است که روزانه با آن گوش را بشویند.

تنفر گوش از صداهای قوی

علت این امر در اثر ضعف اعصاب است که بایستی داروی مقوی اعصاب مصرف شود و بوهای خوب و عطورات زاکیه بکار برند.