فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درد گوش به علت ورود آب سرد

علائمی چون وجود درد در قسمت پشت سر که بایستی روغنهای گرم به پشت سر بمالند و در گوش نیز بچکانند و از جوشانده زیر استفاده نمایند.
نسخه :
تخم شوید 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
مر زنجوگرم 10 گرم
جوشانده آب آن را بر سر بریزند و در هنگام جوشیدن بخور دهند و یک پنبه در آب آن قرار داده در گوش گذارند و قدری از آن آب جوشیده را در بینی بکشند (استنشاق نمایند).

ورود حشرات در گوش

اگر مورچه یا حشره دیگری در گوش فرو رفت بلافاصله قدری صبر زرد را حل کرده آب آن را در گوش بچکانند، اگر صبر زرد در دسترس نباشد کمی سرکه رقیق شده به وسیله آب جوشیده سرد شد اگر نباشد هر روغنی که در دسترس باشد بچکانند حشره خواهد مرد بعداً به وسیله شستشو خارج می شود.

خارش گوش

برای تسکین خارش گوش روغن هسته خرما بچکانند، یا روغن بادام تلخ را در آب افسنطین ریخته بچکانند یا خود افسنطین را 5 گرم در 2 قاشق سرکه و آب جوشانده در گوش بریزند.
بهترین داروی خارش گوش جوشانده 5 گرم آویشن در 50 گرم آب است که روزانه با آن گوش را بشویند.