فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درد گوش در اثر غذاهای محرک و ادویه گرم

بایستی غذا و داروی ضد آن به کار برند، آب کاهو، آب گشنیز، آب تاجریزی، و روغن های خنک و یا کمی کافور یا روغن بنفشه در آن بچکانند.
شربت بنفشه، آلوچه ورقانی، تمر هندی، شربت نیلوفر و یا سکنجبین و شیره خرفه میل کنند.
غذا سوپ جوجه با ماش و عدس، اسفناج، گشنیز کدو و پودر سماق نافع است.

درد گوش به علت ورود آب سرد

علائمی چون وجود درد در قسمت پشت سر که بایستی روغنهای گرم به پشت سر بمالند و در گوش نیز بچکانند و از جوشانده زیر استفاده نمایند.
نسخه :
تخم شوید 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
مر زنجوگرم 10 گرم
جوشانده آب آن را بر سر بریزند و در هنگام جوشیدن بخور دهند و یک پنبه در آب آن قرار داده در گوش گذارند و قدری از آن آب جوشیده را در بینی بکشند (استنشاق نمایند).

ورود حشرات در گوش

اگر مورچه یا حشره دیگری در گوش فرو رفت بلافاصله قدری صبر زرد را حل کرده آب آن را در گوش بچکانند، اگر صبر زرد در دسترس نباشد کمی سرکه رقیق شده به وسیله آب جوشیده سرد شد اگر نباشد هر روغنی که در دسترس باشد بچکانند حشره خواهد مرد بعداً به وسیله شستشو خارج می شود.