فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درد گوش به علت ورود مایعات

روغن بنفشه، روغن تخم کدو و یا روغن نیلوفر در گوش و بینی بچکانند.

درد گوش در اثر غذاهای محرک و ادویه گرم

بایستی غذا و داروی ضد آن به کار برند، آب کاهو، آب گشنیز، آب تاجریزی، و روغن های خنک و یا کمی کافور یا روغن بنفشه در آن بچکانند.
شربت بنفشه، آلوچه ورقانی، تمر هندی، شربت نیلوفر و یا سکنجبین و شیره خرفه میل کنند.
غذا سوپ جوجه با ماش و عدس، اسفناج، گشنیز کدو و پودر سماق نافع است.

درد گوش به علت ورود آب سرد

علائمی چون وجود درد در قسمت پشت سر که بایستی روغنهای گرم به پشت سر بمالند و در گوش نیز بچکانند و از جوشانده زیر استفاده نمایند.
نسخه :
تخم شوید 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
مر زنجوگرم 10 گرم
جوشانده آب آن را بر سر بریزند و در هنگام جوشیدن بخور دهند و یک پنبه در آب آن قرار داده در گوش گذارند و قدری از آن آب جوشیده را در بینی بکشند (استنشاق نمایند).