فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گوش

بیماریهای گوش فراوان بوده و مهمترین آنها ورم پرده گوش در اطفال است که علت جمع شدن چرک در پشت پرده آن، می باشد بعد از آن ورم مجرای خارجی گوش است که نسبتاً زیاد دیده می شود.
درمان :
در اول بایستی پرده گوش را سوراخ نموده تا مایعات پشت آن خارج شود درمان دومی از طریق پاکسازی بدن به وسیله معجون هلیله جات انجام می یابد. سپس از پوست کوکنار 15 گرم تخم گشنیز 20 گرم تخم کاهو 15 گرم به مدت 5 روز به صورت جوشانده صبح و عصر میل نمائید.
نسخه :
گل ماهیثا 5 گرم در 5 گرم روغن بادام و یک قاشق سرکه حل کرده در مجرای گوش بمالند و صندل 5 گرم، مامیثا 5 گرم نرم کوبیده در آب گشنیز و آب کاهو حل کرده از خارج ضماد نمایند.

اگر سبب درد گوش راه رفتن در هوای گرم باشد

روغن گل و کمی سرکه در گوش بچکانند و گردهای بینی در بینی بکشند.

درد گوش به علت ورود مایعات

روغن بنفشه، روغن تخم کدو و یا روغن نیلوفر در گوش و بینی بچکانند.