فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم ملتحمه بهاره یا حساسیت چشمی (خارش، آب ریزش، قرمزی و تیره گی قرنیه)

مغز ناخنک 25 گرم
بابونه 25 گرم
گل بنفشه 25 گرم
هر روز یک قاشق مرباخوری در یک لیوان آب جوشانده صاف کرده در یک استکان تمیز قدری از آن را بریزند و چشم را بشویند صبح، ظهر، شب، این نسخه داروی بسیار آزموده ای میباشد.

گوش

بیماریهای گوش فراوان بوده و مهمترین آنها ورم پرده گوش در اطفال است که علت جمع شدن چرک در پشت پرده آن، می باشد بعد از آن ورم مجرای خارجی گوش است که نسبتاً زیاد دیده می شود.
درمان :
در اول بایستی پرده گوش را سوراخ نموده تا مایعات پشت آن خارج شود درمان دومی از طریق پاکسازی بدن به وسیله معجون هلیله جات انجام می یابد. سپس از پوست کوکنار 15 گرم تخم گشنیز 20 گرم تخم کاهو 15 گرم به مدت 5 روز به صورت جوشانده صبح و عصر میل نمائید.
نسخه :
گل ماهیثا 5 گرم در 5 گرم روغن بادام و یک قاشق سرکه حل کرده در مجرای گوش بمالند و صندل 5 گرم، مامیثا 5 گرم نرم کوبیده در آب گشنیز و آب کاهو حل کرده از خارج ضماد نمایند.

اگر سبب درد گوش راه رفتن در هوای گرم باشد

روغن گل و کمی سرکه در گوش بچکانند و گردهای بینی در بینی بکشند.