فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ریختن مژه ها

بر حسب خلط غالب بدن را پاکسازی کرده تعدیل مزاج نمایند و بعداً حجر ارمنی و هسته خرما را سوزانده روغن آن را بمالند در اینجا نیز روغن فندق خیلی مؤثر می باشد رعایت غذا و مصرف اغذیه مناسب در این بیماری یکی از ارکان مهم معالجه است، شستشوی چشم و مژه ها با آب گل ارمنی نیز مفید است.
نسخه :
کات کبود 5/2 گرم
هلیه زرد 5/2 گرم
زنجبیل 5/2 گرم
زرد چوبه 5/2 گرم
مامیران 5/2 گرم
دارفلفل 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در آب غوره ریخته روزی یک قاشق مرباخوری از آن را با آب جوشیده رقیق کرده با پنبه پلکها را بشویند.

ورم ملتحمه بهاره یا حساسیت چشمی (خارش، آب ریزش، قرمزی و تیره گی قرنیه)

مغز ناخنک 25 گرم
بابونه 25 گرم
گل بنفشه 25 گرم
هر روز یک قاشق مرباخوری در یک لیوان آب جوشانده صاف کرده در یک استکان تمیز قدری از آن را بریزند و چشم را بشویند صبح، ظهر، شب، این نسخه داروی بسیار آزموده ای میباشد.

گوش

بیماریهای گوش فراوان بوده و مهمترین آنها ورم پرده گوش در اطفال است که علت جمع شدن چرک در پشت پرده آن، می باشد بعد از آن ورم مجرای خارجی گوش است که نسبتاً زیاد دیده می شود.
درمان :
در اول بایستی پرده گوش را سوراخ نموده تا مایعات پشت آن خارج شود درمان دومی از طریق پاکسازی بدن به وسیله معجون هلیله جات انجام می یابد. سپس از پوست کوکنار 15 گرم تخم گشنیز 20 گرم تخم کاهو 15 گرم به مدت 5 روز به صورت جوشانده صبح و عصر میل نمائید.
نسخه :
گل ماهیثا 5 گرم در 5 گرم روغن بادام و یک قاشق سرکه حل کرده در مجرای گوش بمالند و صندل 5 گرم، مامیثا 5 گرم نرم کوبیده در آب گشنیز و آب کاهو حل کرده از خارج ضماد نمایند.