فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خارش کناره های پلک

این بیماری که باعث خارش شدید پلکها و ریزش مژه ها می گردد، بیماری مزاحمی است که بیمار را آزار می دهد و لازم است که رعایت غذا به عمل آید زیرا در بهبودی حال بیمار مؤثر است.
نسخه :
5 گرم سماق را در یک بطر آب جوشانده کمی گلاب اضافه کرده پلکها را بشویند و در وقت شب برگ خرفه، برگ کاستی را کوبیده با روغن گل بر پلک ضماد نمایند و هر روز صبح دوش آب گرم گیرند.

ریختن مژه ها

بر حسب خلط غالب بدن را پاکسازی کرده تعدیل مزاج نمایند و بعداً حجر ارمنی و هسته خرما را سوزانده روغن آن را بمالند در اینجا نیز روغن فندق خیلی مؤثر می باشد رعایت غذا و مصرف اغذیه مناسب در این بیماری یکی از ارکان مهم معالجه است، شستشوی چشم و مژه ها با آب گل ارمنی نیز مفید است.
نسخه :
کات کبود 5/2 گرم
هلیه زرد 5/2 گرم
زنجبیل 5/2 گرم
زرد چوبه 5/2 گرم
مامیران 5/2 گرم
دارفلفل 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده در آب غوره ریخته روزی یک قاشق مرباخوری از آن را با آب جوشیده رقیق کرده با پنبه پلکها را بشویند.

ورم ملتحمه بهاره یا حساسیت چشمی (خارش، آب ریزش، قرمزی و تیره گی قرنیه)

مغز ناخنک 25 گرم
بابونه 25 گرم
گل بنفشه 25 گرم
هر روز یک قاشق مرباخوری در یک لیوان آب جوشانده صاف کرده در یک استکان تمیز قدری از آن را بریزند و چشم را بشویند صبح، ظهر، شب، این نسخه داروی بسیار آزموده ای میباشد.