فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

فرو رفتن جسم خارجی در چشم

در این حالت به هیچ وجه نباید چشم را بمالند زیرا ممکن است جسم خارجی در چشم فرو رود. بیمار بایستی دهان خود را باز کند و مرتباً چشم خود را باز کرده و بهم بزند تا اشک بیشتری ترشح شود زیرا اینکار به خروج جسم از چشم کمک می کند با یک قطعه پنبه ای که بر میله ای پیچیده شده باشد به آهستگی در کنار جسم خارجی قرار دهند و به آهستگی آن را بردارند یا اینکه به وسیله سر میله نازکی که بطور افقی در مسیر جسم خارجی قرار داده می شود جسم خارجی را به طرف کنار چشم رانده و او را بردارند - اگر جسم خارجی کاملاً در چشم فرو رفته باشد بدون دستکاری باید به چشم پزشک مراجعه نمایند ناگفته نماند که در ابتداء در صورتیکه چشم زخم نباشد قدری شیر زن در آن بچکانند سپس با آب گرم بشویند اگر جسم خارجی در چشم فرو رفته باشد کمی نشاسته روی آن ریخته تا با آب چشم خارج گردد یا به وسیله قطعه پنبه به آهستگی روی آن بکشند تا نشاسته همراه جسم خارج گردد.

خارش پلک

در اینجا پاکسازی بدن بر حسب مزاج لازم است و بایستی غذا را متناسب با حالت بیمار انتخاب کرد و بطور کلی غذاهای چرب، سرخ کرده و غلیظ میل ننمایند و چشم را با (محلول یک قاشق آب غوره در یک بطر آب جوشیده) بشویند، اگر مزاج بیمار صفراوی یا دموی باشد بایستی از جوشانده گل بنفشه، برگ کاسنی، گل نیلوفر، سبوس گندم، و آرد جو سر و صورت را بشویند و بر پشت پلک نشاسته منقی (پاک) یا آرد جو یا روغن گل یا شیر زن، سفیده تخم مرغ، حضض، صندل یا آب کاسنی که این بیشتر برای دموی مزاج بهتر است ضماد نمایند و در صفراوی مزاج آب گل همیشه بهار، آب قرفه آب کدو بر پشت پلک ضماد نمایند در بلغمی مزاجها بهتر است که با آب گرم و سرکه داروهای فوق را خیسانده ضماد نمایند.
و از جوشانده
بابونه 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
سبوس گندم 20 گرم
چشم و سر را روزانه بشویند.
گاهی در بین مژه ها حالتی شبیه به سبوس سفید پوسته پوسته خارش دار پیدا می شود که آن را شوره نامند و این بیماری باعث ریختن مژه ها نیز می گردد که در اینجا نیز بایستی پس از پاکسازی بدن از خلط غالب به درمان بیماری پرداخت.
نسخه :
ساقه و برگ ارزن را بسوزانند و در روغن گل ریخته خمیر آنرا به بن مژه ها و محل شوره بمالند روغن فندق سوخته نیز خیلی مؤثر است.

خارش کناره های پلک

این بیماری که باعث خارش شدید پلکها و ریزش مژه ها می گردد، بیماری مزاحمی است که بیمار را آزار می دهد و لازم است که رعایت غذا به عمل آید زیرا در بهبودی حال بیمار مؤثر است.
نسخه :
5 گرم سماق را در یک بطر آب جوشانده کمی گلاب اضافه کرده پلکها را بشویند و در وقت شب برگ خرفه، برگ کاستی را کوبیده با روغن گل بر پلک ضماد نمایند و هر روز صبح دوش آب گرم گیرند.