فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شب کوری

درمان :
دادن ایارج فیقرا خوردن جگر بز و کباب و پرهیز از غذاهای غلیظ و سرخ کرده و زیاده خوری در شب لازم است و با جوشانده بادیان، شبت، بابونه، مرزنجوش، سوسن، و سداب سر و روی را بشویند، قدری بادیان و دارفلفل را در آب بریزند و سر را با آن بخور دهند و در غذاهای روزانه کمی آنغوزه، خردل، مشک طرامشیع کاکوتی، آویشن، انجدان بریزند.

آب ریزش چشم

این بیماری بیشتر به علت گرفتن مجرای چشم به علل مختلفی به وجود می آید و آب اضافی چشم که برای تر کردن کره چشم ترشح می شود و بایستی از راه مجرای چشم و بینی وارد بینی شود به علت گرفتگی آن در چشم جمع شده از گوشه چشم سرازیر می گردد متأسفانه درمان این بیماری دشوار و اکثر بایستی با عمل جراحی و باز کردن مجرای چشم، بیمار را بهبودی بخشید. اگر بیمار رعایت بهداشت و نظافت را ننماید ممکن است در اثر دستمالی، کیسه اشک چرکین گردد.
درمان :
شستشوی چشم با آب کندر، آب خاکستر مامیثا و یا هر داروئی که خاصیت خشک کنندگی و ضدعفونی داشته باشد مؤثر است.
نسخه :
پوست انار، پوست هلیه زرد را در گلاب پخته با پنبه چشم را بشویند.
نسخه :
سماق و انجبار، کندر، مصطکی، صبر را با عرق بارهنگ به زیر و پشت چشم و پیشانی ضماد نمایند.
نسخه :
بارهنگ یا مورد یا گل سرخ یا پوست هلیله زرد از یکی از آنها 5 گرم انتخاب کرده و در یک بطر آب جوشانده چشم را بشویند.

فرو رفتن جسم خارجی در چشم

در این حالت به هیچ وجه نباید چشم را بمالند زیرا ممکن است جسم خارجی در چشم فرو رود. بیمار بایستی دهان خود را باز کند و مرتباً چشم خود را باز کرده و بهم بزند تا اشک بیشتری ترشح شود زیرا اینکار به خروج جسم از چشم کمک می کند با یک قطعه پنبه ای که بر میله ای پیچیده شده باشد به آهستگی در کنار جسم خارجی قرار دهند و به آهستگی آن را بردارند یا اینکه به وسیله سر میله نازکی که بطور افقی در مسیر جسم خارجی قرار داده می شود جسم خارجی را به طرف کنار چشم رانده و او را بردارند - اگر جسم خارجی کاملاً در چشم فرو رفته باشد بدون دستکاری باید به چشم پزشک مراجعه نمایند ناگفته نماند که در ابتداء در صورتیکه چشم زخم نباشد قدری شیر زن در آن بچکانند سپس با آب گرم بشویند اگر جسم خارجی در چشم فرو رفته باشد کمی نشاسته روی آن ریخته تا با آب چشم خارج گردد یا به وسیله قطعه پنبه به آهستگی روی آن بکشند تا نشاسته همراه جسم خارج گردد.