فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

فرمول شربت سعد

سعد کوفی 10 گرم
برگ وسمه 5 گرم
بادرنجویه 15 گرم
مرزنجوش 10 گرم
ریشه شیرین بیان 40 گرم
سنا 5 گرم
بسفایج 5 گرم
غاریقون 5 گرم
سورنجان 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
میخک 5 گرم
بادیان 10 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 500 گرم عسل ریخته صبح، ظهر و شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند. این دستور را باید با غذاهای خنک و رژیم غذائی سبک بکار برد و بیمار در حین مصرف باید از میوه های خنک و شربت های خنک استفاده نمایند.

تشنج در صفراوی مزاج

سکنجبین، تمرهندی، آب انار مفید است.
آش جو، کدو، مرغ، گشنیز، پودر غوره، غذای مناسبی است.

تشنج در مزاج سوداوی

مثل معالجه ازدیاد سودا بایستی درمان شود.