فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تشنج در مزاج دموی (پرخون)

شربت سعد مؤثر است، خون گیری لازم و پاکسازی مزاج واجب است.

فرمول شربت سعد

سعد کوفی 10 گرم
برگ وسمه 5 گرم
بادرنجویه 15 گرم
مرزنجوش 10 گرم
ریشه شیرین بیان 40 گرم
سنا 5 گرم
بسفایج 5 گرم
غاریقون 5 گرم
سورنجان 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
میخک 5 گرم
بادیان 10 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 500 گرم عسل ریخته صبح، ظهر و شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند. این دستور را باید با غذاهای خنک و رژیم غذائی سبک بکار برد و بیمار در حین مصرف باید از میوه های خنک و شربت های خنک استفاده نمایند.

تشنج در صفراوی مزاج

سکنجبین، تمرهندی، آب انار مفید است.
آش جو، کدو، مرغ، گشنیز، پودر غوره، غذای مناسبی است.