فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تشنج عضلانی در مزاج بلغمی

در اینجا به علت ازدیاد مواد بلغمی (هاضمه ای) در مسیر اعصاب به وجود می آید و علائمی از قبیل سنگینی بدن بخصوص در موقع حرکت، کشیدگی پوست بدن، پر بودن نبض، پر رنگ شدن ادرار و حالات خواب آلودگی برای بیماری پیدا می شود و این حالات بیشتر در اثر به وجود آمدن رسوبات املاح یا مواد غیر طبیعی در نسوج بدن است مثلاً مثل رسوبات اسیداوریک در مفاصل و نسوج و غیره یا رسوبات دیگر در عروق مغزی و یا جای دیگری از بدن. مانند کم شدن پتاسیم که باعث کم شدن ضربان قلب می شد یا زیاد شدن چربی خون که علائمی چون سوزش سر و کف دست و پا و غیره ایجاد می نماید.
درمان :
ماءالاصول و گل قند عسلی و ایارج فیقرا در درمان این مرض به کار می رود.
نسخه :
شوید 10 گرم
زیره 10 گرم
انیسون 10 گرم
سه روز جوشانیده صبح و عصر میل نمایند.
نسخه :
عضو متشنج را با روغن قسط یا روغن سداب ماساژ دهند و عضو را در جوشانده زیر قرار دهند.
بابونه 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل گاوزبان 15 گرم
سه روز جوشانده آب آن را در ظرفی ریخته عضو را در آن قرار دهند.
یا از این نسخه برای ماساژ و شستشوی عضو معیوب استفاده نمایند.
شوید 15 گرم
بابونه 15 گرم
مغزناخنک 10 گرم
دانه اسفند 5 گرم
قسط 5 گرم
جوشانده عضو بیمار را در آن قرار داده و آن را ماساژ دهند.
نسخه دیگر برای قرار دادن عضو متشنج در آب آن: این نسخه برای سر شویه هم مفید است.
گوگرد 15 گرم
گل زوفا 15 گرم
مرزنجوش 20 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
برگ وسمه 10 گرم
بومادران 10 گرم
جوشانده روزانه عضو معیوب را در آن قرار دهند گوگرد را باید پس از جوشیدن داروها به صورت پودر کرده روی جوشانده ها بریزند و بکار برند.

ضماد زیر را میتوان به سر بیمار قرار داد

مرزنجوش 10 گرم
تخم ریحان 10 گرم
سنبل 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
پس از کوبیدن سه روز بصورت ضماد بسر قرار دهند هر قسمت را با کمی گلاب خمیر کرده بکار برند.
نسخه :
سگبینچ 15 گرم
اوشق یا صمغ کما 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
مقل 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
دانه اسفند 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
آنزورت یا گنجیده 5 گرم
همه را نرم کوبیده در گل قند عسلی حل کرده روزی سه قاشق چای خوری میل شود. این نسخه برای قولنج درد کمر، درد مفاصل نیز مفید می باشد.
و عاقرقرحا، اسطوخدوس، سنبل، چند تا یا یکی از اینها را مضمضه نمایند.
نسخه :
مرزنجوش، پودینه، مشک طرامیشع، اسطوخدوس، برگ درخت وسمه، کبابه چینی، گوگرد، از هر کدام مقدار کافی برداشته جوشانده سپس گوگرد را با آب اضافه کرده و عضو معیوب را در آن قرار دهند. چرم دنبه را گرم، گرم به محل تشنج می توان بست، مالیدن روغن بومادران خیلی مؤثر است کسانی که مبتلا به تحریک عصب تری ژومو هستند می توانند برگ درخت وسمه، مرزنجوش، اسطوخدوس، از هر کدام 25 گرم نرم کوبیده در پارچه ای نازک ریخته روی محل درد در موقع خواب قرار دهند (یعنی روی آن بخوابند) این عمل را باید مدتی ادامه دهند تا بهبودی حاصل شود. این طریقه به نام بالش ضد درد نامیده می شود در بعضی از کشورها از آن استفاده می شود.

تشنج در مزاج دموی (پرخون)

شربت سعد مؤثر است، خون گیری لازم و پاکسازی مزاج واجب است.